DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PRIRODE ĐURĐEVO

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PRIRODE ĐURĐEVO

Lokacija: Novi Sad
Kategorija Nevladine organizacije

Održavamo naš matični azil u Đurđevu

 

Pomažemo izgradnju drugih azila i prihvatilišta (pogledati u projektima)

Pomažemo održavanje drugih azila i prihvatilišta (pogledati u projektima)

Pomažemo zoološkim vrtovima sa izgradnjom većih prostora i kaveza, kao i sa hranom (pogledati u projektima)

Besplatna sterilizacija u celoj zemlji (pogledati u projektima)
 


Pružamo medicinsku pomoć napuštenim životinjama i životinjama koje imaju vlasnika, ali čiji vlasnici nemaju mogućnosti da im pruže odgovarajuću medicinsku pomoć

Nudimo pravne savete

Savetujemo o staranju i negi životinja

Vršimo edukaciju putem medija, škola, javnih tribina, manifestacija, akcija... (pogledati u projektima edukacije)

Pomažemo hranom za životinje ljubitelje životinja koji nemaju finansijskih sredstava, gradimo boksove, kućice za pse... (pogledati u projektima)