GENEKO

GENEKO

Lokacija: Palilula
Kategorija GPS uređaji
 • AVL, RFID i M2M REŠENjA
 • 2G/3G i ADSL RUTERI
 • AKTIVNA i PASIVNA MREŽNA OPREMA
 • SOFTVER 
 • UPS
 • ŠTAMPAČI
 • DODATNA OPREMA
 • KONSALTING
 • PROJEKTOVANjE MREŽA i INFORAMCIONIH SISTEMA
 • RAZVOJ APLIKATIVNOG SOFTVERA 
 • SISTEM INTEGRACIJA
 • TEHNIČKA PODRŠKA i SERVIS