GORAN PROM DOO

GORAN PROM DOO

Lokacija: Sombor i Apatin
Kategorija Ratarstvo

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.