HOLCIM SRBIJA

HOLCIM SRBIJA

Lokacija: Voždovac
Kategorija Cementare i betonjerke
 • Cement za individualnu gradnju
 • Cement za fabrike betona
 • Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima
 • Cement za proizvodnju suvih maltera i građevinskih lepkova
 • Vezivo za zidanje
 • Vezivo za malterisanje
 • Vezivo za stabilizaciju nosećeg sloja kolovoza 
 • Beton
 • Holcimova Fabrika betona Beograd - istok je tehnički opremljena, tako da može da proizvede beton za svaku namenu
 • Automatizovan proces proizvodnje garantuje kvalitet proizvedenog betona, koji je usaglašen sa zahtevima PBAB
 • Preuzimanje odgovornosti za kontrolu kvaliteta proizvedenog betona
 • Holcim je u mogućnosti da izade u susret promenama u zahtevima kupca u kratkom vremenskom roku
 • Svež beton se po potrebi može isporučiti na nekoliko lokacija u jednoj isporuci
 • Holcim je sposoban da isporučuje kvalitetan beton u kratkom roku, što je značajna prednost u eri brze gradnje
 • Beton se može proizvoditi i po hladnom vremenu, zahvaljujući sistemima za grejanje vode i agregata toplim vazduhom
 • Sa ekološkog aspekta, proces proizvodnje je zatvoren, čime se smanjuje emisija prašine
 • Posebna prednost je postrojenje za recikliranje vode, kojom se peru mešalica i mikseri, tako da se voda ponovo koristi u procesu proizvodnje
 • Fabrika se nalazi na levoj obali Dunava, udaljena od centra grada oko 3,5 km, što omogućava brz transport betona u sve delove grada i širu okoline