HRAM SV.BESREBRENIKA I ČUDOTVORCA KOZME I DAMJANA - PLEŠ

HRAM SV.BESREBRENIKA I ČUDOTVORCA KOZME I DAMJANA - PLEŠ

Lokacija: Aleksandrovac Župski
Kategorija Vjerski objekti

Hram.