JORGIĆ BROKER A.D.

JORGIĆ BROKER A.D.

Lokacija: Novi Beograd
Kategorija Brokeri
  • Trgovanje akcijama, obveznicama i trezorskim zapisima
  • Korporativne radnje  
  • Usluge u postupku privatizacije  
  • Ostale usluge 
 

“Jorgić Broker ad” je osnovan 1992. godine kao prva brokerska kuća u tadašnjoj Jugoslaviji.  

Osnivač je i član Beogradske berze, a istovremeno je klirnški član Centralnog registra hartija od vrednosti.

Poseduje licencu izdatu od Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje brokerskih I dilerskih poslova.

 
  • Uprkos promenljivim ekonomskim prilikama u zemlji uspeli smo da održimo visok nivo usluga i poverenja. Dokaz za to su klijenti koji nam već više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje. 

    Kvalitet naših usluga počiva na iskustvu i visokom obrazovanju našeg stručnog tima. 

    U uslovima sveobuhvatne ekonomske transformacije, naša strategija razvoja je stabilan i postepen rast kroz kvalitetnu ponudu, raznovrsnost, efikasnost i pouzdanost naših usluga.