KONJIČKI KLUB BAČKA

KONJIČKI KLUB BAČKA

Lokacija: Bečej, Žabalj i Titel
Kategorija Škole jahanja

KONjIČKI KLUB BAČKA
ORGANIZATOR MANIFESTACIJE FIJAKERIJADA                                                         

Konjički klub ''Bačka'' osnovan je dana 06.04.2000. godine. Okuplja ljubitelje konjičkog sporta, uzima učešće na mnogim manifestacijama iz ovog sporta u Srbiji, te organizuje svoje manifestacije.

Konjarstvo i konjički sport su od davnina zastupljeni na ovim terenima, jer je ranije život bez konja bio nezamisliv. Korišćeni su pri obradi zemljišta, transportu itd.                                                       

Stoga nije bilo domaćinstva koje nije imalo barem jednog konja. Stoga je do danas ostala velika ljubav prema konjima, te im se i dalje posvećuje velika pažnja, ali sada više kao kućnim ljubimcima. 

Konjički klub ''Bačka'' organizuje manifestaciju iz konjičkog sporta pod nazivom ''Fijakerijada''.

Poslednja takva manifestacija je održana dana 03.11.2006. godine. Na istoj je bilo prisutno oko petstotina gledalaca, a nastupilo je tridesetak zaprega.

Događaj su pratila i sredstva javnog informisanja. Ova manifestacija će se i nadalje tradicionalno održavati svake godine.