MEĐUNARODNI TRANSPORT BEOGRAD

MEĐUNARODNI TRANSPORT BEOGRAD

Lokacija: Palilula
Kategorija Udruženja
  • POSLOVNO UDRUŽENjE PREVOZNIKA ROBE U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU SRBIJE
 
  • KOMERCJALNE USLUGE:
    ANGAŽOVANjE TRANSPORTNIH KAPACITETA
    PONUDA ROBA ZA TERETNA VOZILA
    REZERVACIJE KARATA ZA VOZ, TRAJEKTE.
    ..