RASADNIK UKRASNIH SADNICA ČETINARA LIŠĆARA SAŠA BOGATIĆ BIJELJINA BRČKO

RASADNIK UKRASNIH SADNICA ČETINARA LIŠĆARA SAŠA BOGATIĆ BIJELJINA BRČKO

RASADNIK ČETINARA I LIŠĆARA SAŠA BOGATIĆ UKRASNE SADNICE UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA BIJELJINA VUKOVAR TUZLA BRČKO BANJALUKA

Rasadnik ukrasnih sadnica je firma za proizvodnju i uzgoj četinara.

Delatnost nam je proizvodnja i prodaja sadnica četinara, lišćara i perena.

Proizvodi:

Thuja occ Smaragd

Najzastupljenija zapadna tuja, piramidalnog oblika, raste 3-4 m u prvih 10 godina, prelepe smaragdne boje. Otporna je izuzetno, uspeva na svim tipovima zemljišta. Primenjuje se u ogradama, kao pojedinačno drvo, u grupacijama, u žardinjerama. Pogodna je za orezivanje a od nje se mogu praviti i topijarne forme. Grane su čvrste i elastične pa se često može naći u živim ogradama jer je otporna na sneg i ne dolazi do deformiteta zimi.

Chamaecuparis Pisifera Boulevadi

Žbunasta forma, maksimalnog rasta do 2m. Pogodna za pojedinčnu sadnju. Dobro podnosi oblikovanje, plavkaste boje.

Picea glauca Cconica

Biljka sporog, gustog i kupastog rasta, maksimalne visine do 1.5m. Svetlo zelene boje, pogodna za male prostore i kamenjare.

Thuja occ Columna

Valjkasta forma, visine od 4m do 5m, širine do 80cm, tupog vrha. Idealna je za žive ograde i pogodna za pojedinačnu sadnju.

Thuja occ Golden Globe

Kuglasta forma, srednje veličine, raste od 1m do 2m u prečniku. Zelenkastožućkaste boje, otporna i prilagodljiva svim vrstama zemljišta.

Thuja occ Woodwardii

Loptasta forma, prečnika od 1m do 1.2m. Tamno zelen boje, pogodna za pojedinačnu, a i grupnu sadnju.

Thuja Tini Tin

Forma patuljasto – kuglastog oblika, zelenkaste boje, raste prečnika od 30cm do 40cm, pogodna za sadnju u žardinjerama, malim vrtovima i kamenjarima.

Thuja occ Danica

Mala kuglasta forma, raste od 30cm do 40 cm u prečniku. Pogodna za sadnju u žardinjerama, male vrtove i kamenjare, zelenkaste boje.

Pinus Mugo

Patuljasti borić, tamno zeleni četinar, žbunaste forme. Spororastuća vrsta, nema posebnih zahteva po pitanju zemljišta, pogodan za sadnju u žardinjerama, grupama i kamenjarima. Raste do 1.2m u visinu i 2.5m u širinu.

Robinia pseudoacacia – Kuglasti Bagrem

Kuglasta forma, guste krošnje, prečnika do 3m. Dobro podnosi sušu, može se saditi na svim zemljanim površinama i podnosi sve uslove sadnje.

Catalpa Nana

Izuzetno privlačna forma, pravilne okrugle krošnje. Poseban kvalitet joj daju veliki zeleni listovi. Pogodna za sadnju na svim terenima. U našim uslovima, otporna na mraz i niske temperature.

Acer – palmatum

Raste žbunasto i uspravno, neobičnih listova, intenzivno tamno-crvene boje u proleće, a od juna crveno-zelene boje.

Salix caprea – Maca

Atraktivna žalosna forma, lepe i guste krošnje, efektivna tokom cele godine. Najlepša je krajem zime, kada se na pupoljcima pojavljuju žute mace. Treba je saditi u kombinaciji sa malim vrstama, kako bi njena lepota došla do izražaja.

Ulmus Glabra Pendula – Žalosni brest

Žalosna forma, povijenih grana, raste na svim tipovima zemljišta. Najbolje ga saditi pojedinačno. Visina zavisi od visine kalema.

Morus alba pendula – Žalosni dud

Kalemljena vrsta žalosne forme, veličina zavisi od mesta kalema.

Tagovi: rasadnik ukrasnih sadnica Bijeljina, rasadnik ukrasnih sadnica Banjaluka, rasadnik ukrasnih sadnica Tuzla, rasadnik ukrasnih sadnica Vukovar, rasadnik ukrasnih sadnica Osijek, rasadnik ukrasnih sadnica Doboj, rasadnik ukrasnih sadnica Banja Luka, rasadnik ukrasnih sadnica Republika Srpska, rasadnik ukrasnih sadnica Semberija, rasadnici ukrasnih sadnica Banja Luka, rasadnici ukrasnih sadnica Bosna i Hercegovina, rasadnici ukrasnih sadnica u Srbiji, rasadnici ukrasnih sadnica Bijeljina, rasadnici ukrasnih sadnica Banjaluka, rasadnici ukrasnih sadnica Tuzla, rasadnici ukrasnih sadnica Vukovar, rasadnici ukrasnih sadnica Osijek, rasadnici ukrasnih sadnica Doboj, rasadnici ukrasnih sadnica Republika Srpska, rasadnici ukrasnih sadnica Semberija, rasad ukrasnih sadnica Banja Luka, rasad ukrasnih sadnica Bijeljina, rasad ukrasnih sadnica Banjaluka, rasad ukrasnih sadnica Tuzla, rasad ukrasnih sadnica Vukovar, rasad ukrasnih sadnica Osijek, rasad ukrasnih sadnica Doboj, rasad ukrasnih sadnica Republika Srpska, rasad ukrasnih sadnica Semberija, ukrasne sadnice Banja Luka, ukrasne sadnice Bijeljina, ukrasne sadnice Banjaluka, ukrasne sadnice Tuzla, ukrasne sadnice Vukovar, ukrasne sadnice Sremska Mitrovcica, ukrasne sadnice Doboj, ukrasne sadnice Republika Srpska, ukrasne sadnice Crna Gora, sadnice četinara Banja Luka, sadnice četinara Bijeljina, sadnice četinara Banjaluka, sadnice četinara Tuzla, sadnice četinara Vukovar, sadnice četinara Osijek, sadnice četinara Pljevlja, sadnice četinara Crna Gora, sadnice četinara Republika Srpska, sadnice lišćara Banja Luka, sadnice lišćara Bijeljina, sadnice lišćara Banjaluka, sadnice lišćara Pljevlja, sadnice lišćara Crna Gora, sadnice lišćara Republika Srpska, sadnice perena Banja Luka, sadnice perena Bijeljina, sadnice perena Banjaluka, sadnice perena Pljevlja, sadnice perena Crna Gora, sadnice perena Republika Srpska, sadnice ukrasnog šiblja Banja Luka, sadnice ukrasnog šiblja Bijeljina, sadnice ukrasnog šiblja Banjaluka, sadnice ukrasnog šiblja Pljevlja, sadnice ukrasnog šiblja Crna Gora, sadnice ukrasnog šiblja Republika Srpska, četinari Banjaluka, četinari Bijeljina, četinari Pljevlja, četinari Republika Srpska, četinari Crna Gora, četinari Banja Luka, lišćari Banjaluka, lišćari Bijeljina, lišćari Pljevlja, lišćari Republika Srpska, lišćari Crna Gora, lišćari Banja Luka, drveće Banjaluka, drveće Bijeljina, drveće Podgorica, drveće Republika Srpska, drveće Crna Gora, drveće Banja Luka, šiblje Banjaluka, šiblje Bijeljina, šiblje Podgorica, šiblje Republika Srpska, šiblje Crna Gora, šiblje Banja Luka, žbunaste vrste Banjaluka, žbunaste vrste Bijeljina, žbunaste vrste Podgorica, žbunaste vrste Republika Srpska, žbunaste vrste Crna Gora, žbunaste vrste Banja Luka, žbunovi Banjaluka, žbunovi Bijeljina, žbunovi Podgorica, žbunovi Republika Srpska, žbunovi Crna Gora, žbunovi Banja Luka, projektovanje vrtova Banjaluka, projektovanje vrtova Bijeljina, projektovanje vrtova Podgorica, projektovanje vrtova Republika Srpska, projektovanje vrtova Crna Gora, projektovanje vrtova Banja Luka, projektovanje parkova Banjaluka, projektovanje parkova Bijeljina, projektovanje parkova Podgorica, projektovanje parkova Republika Srpska, projektovanje parkova Crna Gora, projektovanje parkova Banja Luka, vrtlarstvo Banjaluka, vrtlarstvo Bijeljina, vrtlarstvo Podgorica, vrtlarstvo Republika Srpska, vrtlarstvo Crna Gora, vrtlarstvo Budva, ukrasno vrtlarstvo Banjaluka, ukrasno vrtlarstvo Bijeljina, ukrasno vrtlarstvo Podgorica, ukrasno vrtlarstvo Republika Srpska, ukrasno vrtlarstvo Crna Gora, ukrasno vrtlarstvo Budva, baštovanstvo Banjaluka, baštovanstvo Bijeljina, baštovanstvo Podgorica, baštovanstvo Republika Srpska, baštovanstvo Crna Gora, baštovanstvo Budva, uređenje terena Banjaluka, uređenje terena Bijeljina, uređenje terena Podgorica, uređenje terena Republika Srpska, uređenje terena Crna Gora, uređenje terena Budva, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Banjaluka, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Bijeljina, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Podgorica, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Republika Srpska, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Crna Gora, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Budva, vrtlarstvo Banjaluka, vrtlarstvo Bijeljina, vrtlarstvo Podgorica, vrtlarstvo Republika Srpska, vrtlarstvo Crna Gora, vrtlarstvo Budva, ukrasno vrtlarstvo Banjaluka, ukrasno vrtlarstvo Bijeljina, ukrasno vrtlarstvo Podgorica, ukrasno vrtlarstvo Republika Srpska, ukrasno vrtlarstvo Crna Gora, ukrasno vrtlarstvo Budva, baštovanstvo Banjaluka, baštovanstvo Bijeljina, baštovanstvo Podgorica, baštovanstvo Republika Srpska, baštovanstvo Crna Gora, baštovanstvo Budva, uređenje vrtova Budva, uređenje vrtova Bijeljina, uređenje vrtova Bar, uređenje vrtova Podgorica, uređenje vrtova Republika Srpska, uređenje vrtova Crna Gora, uređenje zelenih površina Budva, uređenje zelenih površina Bijeljina, uređenje zelenih površina Bar, uređenje zelenih površina Podgorica, uređenje zelenih površina Republika Srpska, uređenje zelenih površina Crna Gora, uređenje parkova Budva, uređenje parkova Bijeljina, uređenje parkova Bar,  uređenje parkova Podgorica, uređenje parkova Republika Srpska, uređenje parkova Crna Gora,uređenje bašte Budva, uređenje bašte Bijeljina, uređenje bašte Bar, uređenje bašte Podgorica, uređenje bašte Republika Srpska, uređenje bašte Crna Gora, hortikultura Budva, hortikultura Bijeljina, hortikultura  Bar, hortikultura Podgorica, hortikultura Republika Srpska, hortikultura Crna Gora, rasadnik Budva, rasadnici Budva, rasadniciBosna i Hercegovina, rasadnici u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Bijeljinau, rasad ukrasnog šiblja u Šapcu, rasad ukrasnog šiblja u Podgorici, rasad ukrasnog šiblja u Vojvodini, rasad ukrasnog šiblja u Mačvi, rasad perena u Srbiji, rasad perena u Bijeljinau, rasad perena u Šapcu, rasad perena u Podgorici, rasad perena u Vojvodini, rasad perena u Mačvi, veleprodaja rasada ukrasnih sadnica Budva, rasadnik četinara Budva, rasadnik lišćara Budva, rasadnik ukrasnog šiblja Budva, rasadnik perena Budva, rasadnici perena Budva, rasadnici perena u Srbiji, rasadnici lišćara u Srbiji, rasadnici ukrasnog šiblja u Srbiji, proizvodnja i prodaja ukrasnog šiblja Budva, proizvodnja i distribucija ukrasnog šiblja Budva, dostava na kućnu adresu rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja, naručivanje rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Budva, slanje poštom rasada četinara lišćara i ukrasnog šiblja Budva, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bijeljina, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bijeljina, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bar, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bar, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Crna Gora, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Crna Gora, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Podgorica, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Podgorica, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Republika Srpska, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Republika Srpska, sadnice četinara Budva, sadnice četinara Podgorica, sadnice četinara Bijeljina, sadnice četinara Crna Gora, sadnice četinara Republika Srpska, sadnice lišćara Budva, sadnice lišćara Podgorica, sadnice lišćara Bijeljina, sadnice lišćara Crna Gora, sadnice lišćara Republika Srpska, sadnice perena Budva, sadnice perena Podgorica, sadnice perena Bijeljina, sadnice perena Crna Gora, sadnice perena Republika Srpska, sadnice ukrasnog šiblja Budva, sadnice ukrasnog šiblja Podgorica, sadnice ukrasnog šiblja Bijeljina, sadnice ukrasnog šiblja Crna Gora, sadnice ukrasnog šiblja Republika Srpska.