RASADNIK UKRASNIH SADNICA TERTELI TEMERIN NOVI SAD

RASADNIK UKRASNIH SADNICA TERTELI TEMERIN NOVI SAD

Ukrasno vrtlarstvo "Törteli"  - uređenje zelenih površina, rasadnik ukrasnih sadnica, četinara i lišćara Temerin, Novi Sad

Prve korake u rasadničarstvu načinio sam još 1982. godine, uz pomoć oca, Mikloša Tertelija, starog iskusnog baštovana. Otac mi je predao svoju ljubav prema biljkama i ogromno iskustvo, koje je stekao učeći u poznatom gradskom parku u Kanjiži, kao i u međunarodno priznatom nemačkom rasadniku “Kordes“. Trudio se da me što više nauči o baštovanstvu.

Ukrasno vrtlarstvo "Törteli" je danas jedno moderno porodično preduzetništvo. Radim ovaj posao sa velikom ljubavlju i zajedničkim naporom sa ženom Arankom i decom.

Rasadnik leži na površini od 3 hektara u Temerinu, 18km severno od  Novog Sada, gde proizvodimo razno ukrasno bilje.

Prozvodnja sadnica

Prozvodni program možemo da podelimo na tri glavne grupe:

1)Perene, vodene i močvarne biljke;

2)Listopadno žbunje i drveće;

3)Četinari.

Sadnice su uglavnom u kontejnerima ili saksijama, međutim imamo i grupu biljaka u slobodnoj zemlji.

U poslednje vreme posebno povećavamo proizvodnju vodenih i močvarnih biljaka, pogotovo bambusa, tj. bambusove trske.

Bambusi (Bambusae) ili trskovače su tribus drvenastih zimzelenih višegodišnjih biljaka iz porodice trava (Poaceae). Ovaj tribus obuhvata 92 roda i oko 1000 vrsta bambusa. Rastu u različitim klimama,od hladnih do vrelih tropskih područja. Pojavljuju se u istočnoj Aziji, od 50° severne geografske širine na Sahalinu do severne Australije, na zapadu do Indije i Himalaja. Mogu se maći i u Podsaharskoj Africi i na kontinentima od jugoistoka Sjedinjenih Američkih Država prema jugu do Argentine i Čilea, gde dopiru do svoje najjužnije tačke na 47° južne geografske širine. Veća područja  na kojima bambus nije domaća biljka obuhvataju Evropu, Severnu Afriku, Zapadnu Aziju, Kanadu, veći deo Australije i Antarktik.

Osim proizvodnje sadnica, bavimo se i raznim vidovima prodaje i to:

-trgovinama odgovarajućeg profila;

-pojedinačnim kupcima;

-projektovanjem i ugradnjom u gotove parkove.

Uređenje zelenih površina

Projektovanje

Ključ lepog i funkcionalnog vrta je, između ostalog, i dobro osmišljen projekat. Iskustvo i stručno znanje projektanta, kombinovano sa željama, specifičnostima  i mogućnostima investitora može i najneuredniji prostor da pretvori u prijatan raj.

Projekte radimo tehnikom foto montaže ili kompjuterskom simulacijom u 3D programu, što svakom potencijalnom klijentu omogućava da aktivno učestvuje u kreiranju svog budućeg vrta/parka.

Takvo projektovanje, koje radimo uz pomoć savremenog kompjuterskog softvera u tri dimenzije (3D), kupcu omogućava da vizuelno napravi šetnju u svom budućem, tek zamišljenom parku.

Bavimo se i izgradnjom kamenjara i fontana, uređenjem unutrašnjih i spoljnih žardinjera, kao i održavanjem gotovih parkova.

Na raznim sajmovima, za naš dosadašnji rad dobili smo puno priznanja. Zlatne medalje smo dobili 1995, 1996, 1997, 2002. i 2008. godine, a posebno bih izdvojio kao najdraže trofeje tri šampionska pehara za 1998, 2000. i 2003. godine i dva velika pehara.

Reference:

„UNIMET“  -  Kać
DPP  „PIONIR“ – Srbobran
M.Z. KAĆ –Kać
„BAMBINO“ – Debeljača
„TISA PROMET“ – Novi Bečej
„MAŠINOALAT“ – Novi Sad
„BIO-UNA“ – N.Sad
„POLJOPRIVREDNI  FAKULTET“ – Novi Sad
„PANAKVA “ – Sirig
„INTERSERVIS“ – Novi Sad
KANADSKA AMBASADA – Beograd
„TERMOVENT“ – Temerin
„INDAS“ – Novi Sad
Industrija mesa „MATIĆ“ – Novi Sad
„TERRACOTTA“ -  Kikinda
„ GERONTOLOŠKI CENTAR“  -Novi Bečej
„ARIES LEATHER“ – Pančevo
Indusrija mesa „MATIJEVIĆ“ – Novi Sad
„AGRONOM“ – Pivnice
„MEHANIKA“ – Temerin
„PEŠTAN“ – Novi Sad
„NERA PROMET“ – B. Jarak
„DOM  ZDRAVLJA“ – Temerin
„POLET“ – Novi Bečej
„RADIO SIGNAL“  - Novi Sad
M.Z.TEMERIN – Temerin
„CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ – Temerin
„GRADITELJ NS“ – Novi Sad, itd.
kao i mnogo privatnih dvorišta, širom cele Srbije...

Tagovi: rasadnik ukrasnih sadnica Srbija, rasadnik ukrasnih sadnica Novi Sad, rasadnik ukrasnih sadnica Temerin, rasadnik ukrasnih sadnica Vojvodina, rasadnik ukrasnih sadnica Bačka, rasadnici ukrasnih sadnica Srbija, rasadnici ukrasnih sadnica Srbije, rasadnici ukrasnih sadnica u Srbiji, rasadnici ukrasnih sadnica Novi Sad, rasadnici ukrasnih sadnica Temerin, rasadnici ukrasnih sadnica Vojvodina, rasadnici ukrasnih sadnica Bačka, rasad ukrasnih sadnica Srbija, rasad ukrasnih sadnica Novi Sad, rasad ukrasnih sadnica Temerin, rasad ukrasnih sadnica Vojvodina, rasad ukrasnih sadnica Bačka, ukrasne sadnice Srbija, ukrasne sadnice Novi Sad, ukrasne sadnice Temerin, ukrasne sadnice Vojvodina, ukrasne sadnice Bačka, uređenje zelenih površina Novi Sad, uređenje zelenih površina Temerin, uređenje zelenih površina Beograd, uređenje zelenih površina Vojvodina, uređenje zelenih površina Bačka, uređenje zelenih površina Srbija, zelene površine Novi Sad, zelene površine Temerin, zelene površine Beograd, zelene površine Vojvodina, zelene površine Bačka, zelene površine Srbija, uređenje vrtova Novi Sad, uređenje vrtova Temerin, uređenje vrtova Beograd, uređenje vrtova Vojvodina, uređenje vrtova Bačka, uređenje vrtova Srbija,  uređenje bašte Novi Sad, uređenje bašte Temerin, uređenje bašte Beograd, uređenje bašte Vojvodina, uređenje bašte Bačka, uređenje bašte Srbija, uređenje bašta Novi Sad, uređenje bašta Temerin, uređenje bašta Beograd, uređenje bašta Vojvodina, uređenje bašta Bačka, uređenje bašta Srbija, uređenje parkova Novi Sad, uređenje parkova Temerin, uređenje parkova Beograd, uređenje parkova Vojvodina, uređenje parkova Bačka, uređenje parkova Srbija, hortikultura Novi Sad, hortikultura Temerin, hortikultura Beograd, hortikultura Vojvodina, hortikultura Bačka, hortikultura Srbija, uređenje eksterijera Novi Sad, uređenje eksterijera Temerin, uređenje eksterijera Beograd, uređenje eksterijera Vojvodina, uređenje eksterijera Bačka, uređenje eksterijera Srbija, sadnice Srbija, sadnice Novi Sad, sadnice Beograd, sadnice Vojvodina, sadnice  Bačka, rasadnik Srbija, rasadnici Srbija, rasadnici Srbije, rasadnici u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Srbiji, rasad ukrasnog šiblja u Novom Sadu, rasad ukrasnog šiblja u Temerinu, rasad ukrasnog šiblja u Vojvodini, rasad ukrasnog šiblja u Bačkoj, rasad perena u Srbiji, rasad perena u Novom Sadu, rasad perena u Temerinu, rasad perena u Vojvodini, rasad perena u Bačkoj, perene Novi Sad, perene Temerin, perene Beograd, perene Vojvodina, perene Bačka, perene Srbija, trave Novi Sad, trave Temerin, trave Beograd, trave Vojvodina, trave Bačka, trave Srbija, trske Novi Sad, trske Temerin, trske Beograd, trske Vojvodina, trske Bačka, trske Srbija, vodene biljke Novi Sad, vodene biljke Temerin, vodene biljke Beograd, vodene biljke Vojvodina, vodene biljke Bačka, vodene biljke Srbija, močvarne biljke Novi Sad, močvarne biljke Temerin, močvarne biljke Beograd, močvarne biljke Vojvodina, močvarne biljke Bačka, močvarne biljke Srbija, ukrasne biljke Novi Sad, ukrasne biljke Temerin, ukrasne biljke Beograd, ukrasne biljke Vojvodina, ukrasne biljke Bačka, ukrasne biljke Srbija, bambusi Novi Sad, bambusi Temerin, bambusi Beograd, bambusi Vojvodina, bambusi Bačka, bambusi Srbija, četinari Novi Sad, četinari Temerin, četinari Beograd, četinari Vojvodina, četinari Bačka, četinari Srbija, lišćari Novi Sad, lišćari Temerin, lišćari Beograd, lišćari Vojvodina, lišćari Bačka, lišćari Srbija, drveće Novi Sad, drveće Temerin, drveće Beograd, drveće Vojvodina, drveće Bačka, drveće Srbija, šiblje Novi Sad, šiblje Temerin, šiblje Beograd, šiblje Vojvodina, šiblje Bačka, šiblje Srbija, žbunaste vrste Novi Sad, žbunaste vrste Temerin, žbunaste vrste Beograd, žbunaste vrste Vojvodina, žbunaste vrste Bačka, žbunaste vrste Srbija, žbunovi Novi Sad, žbunovi Temerin, žbunovi Beograd, žbunovi Vojvodina, žbunovi Bačka, žbunovi Srbija, projektovanje vrtova Novi Sad, projektovanje vrtova Temerin, projektovanje vrtova Beograd, projektovanje vrtova Vojvodina, projektovanje vrtova Bačka, projektovanje vrtova Srbija, projektovanje parkova Novi Sad, projektovanje parkova Temerin, projektovanje parkova Beograd, projektovanje parkova Vojvodina, projektovanje parkova Bačka, projektovanje parkova Srbija, vrtlarstvo Novi Sad, vrtlarstvo Temerin, vrtlarstvo Beograd, vrtlarstvo Vojvodina, vrtlarstvo Bačka, vrtlarstvo Srbija, ukrasno vrtlarstvo Novi Sad, ukrasno vrtlarstvo Temerin, ukrasno vrtlarstvo Beograd, ukrasno vrtlarstvo Vojvodina, ukrasno vrtlarstvo Bačka, ukrasno vrtlarstvo Srbija, baštovanstvo Novi Sad, baštovanstvo Temerin, baštovanstvo Beograd, baštovanstvo Vojvodina, baštovanstvo Bačka, baštovanstvo Srbija, veleprodaja rasada ukrasnih sadnica Srbija, rasadnik četinara Srbija, rasadnik lišćara Srbija, rasadnik ukrasnog šiblja Srbija, rasadnik perena Srbija, rasadnici perena Srbija, rasadnici perena u Srbiji, rasadnici lišćara u Srbiji, rasadnici ukrasnog šiblja u Srbiji, proizvodnja i prodaja ukrasnog šiblja Srbija, proizvodnja i distribucija ukrasnog šiblja Srbija, dostava na kućnu adresu rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja, naručivanje rasada četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Srbija, slanje poštom rasada četinara lišćara i ukrasnog šiblja Srbija, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Novi Sad, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Novi Sad, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bačka, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Bačka, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Temerin, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Temerin, rasadnik četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Vojvodina, rasadnici četinara, lišćara i ukrasnog šiblja Vojvodina, sadnice četinara Srbija, sadnice četinara Temerin, sadnice četinara Novi Sad, sadnice četinara Bačka, sadnice četinara Vojvodina, sadnice lišćara Srbija, sadnice lišćara Temerin, sadnice lišćara Novi Sad, sadnice lišćara Bačka, sadnice lišćara Vojvodina, sadnice perena Srbija, sadnice perena Temerin, sadnice perena Novi Sad, sadnice perena Bačka, sadnice perena Vojvodina, sadnice ukrasnog šiblja Srbija, sadnice ukrasnog šiblja Temerin, sadnice ukrasnog šiblja Novi Sad, sadnice ukrasnog šiblja Bačka, sadnice ukrasnog šiblja Vojvodina, uređenje terena Novi Sad, uređenje terena Temerin, uređenje terena Beograd, uređenje terena Vojvodina, uređenje terena Bačka, uređenje terena Srbija, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Novi Sad, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Temerin, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Beograd, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Vojvodina, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Bačka, izgradnja vodenih površina, fontana i jezera Srbija.