STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKOM LABORATORIJOM

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKOM LABORATORIJOM

Lokacija: Kraljevo
Kategorija Stomatološke ordinacije
  • PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
  • ESTETSKA STOMATOLOGIJA
  • PROTETIKA
  • ORALNA HIRURGIJA
  • ORTODONCIJA
  • IZRADA SVIH VRSTA ZUBNO-PROTETSKIH NADOKNADA