SZR PEKAMIX

SZR PEKAMIX

Proizvodnja lepljivih materija i želatina Uljma, proizvodnja lepljivih materija i želatina Vršac, proizvodnja dvokomponentnog i običnog lepka za parket Uljma, proizvodnja dvokomponentnog i običnog lepka za parket Vršac, lepak Uljma, lepak Vršac, lepkovi Uljma, lepkovi Vršac, lepak za parket Uljma, lepak za parket Vršac, želatin Uljma, želatin Vršac.