UMETNIK NATAŠA TOMIĆ BEOGRAD

UMETNIK NATAŠA TOMIĆ BEOGRAD

Lokacija: BEOGRADSKI REGION
Kategorija Slikarstvo

UMETNIK NATAŠA TOMIĆ BEOGRAD

natasa tomic          Nataša Tomić - biografija

Rođena 1973. u Đakovici (Kosovo i Metohija).
1994. god. zavrsila Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

2002. diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna, odsek zidno slikarstvo sa konzervacijom i restauracijom.
Izlaže na grupnim likovnim smotrama od 1999., a samostalno od 2000. godine. Učesnik je mnogih likovnih kolonija.

Izradila je nekoliko mozaika za crkve i manastire. Kao konzervator učestvovala u brojnim obnovama crkava, manastira i drugih spomenika kulture koji su pod zaštitom UNESKA. Bavi se još i modnim dizajnom, i horskim pevanjem.
Član je ULUS-a od 2005., u statusu samostalnog umetnika od 2006.godine.
Živi i radi u Beogradu
.

Tagovi: umetnik Beograd, umetnica Beograd, umetnici Beograd, slikar Beograd, slikarka Beograd, slikari Beograd, slikarstvo Beograd, likovna umetnost Beograd, primenjena umetnost Beograd, slike Beograd, mozaik Beograd, mozaici Beograd, izrada mozaika Beograd, umetnički dizajn Beograd, zidno slikarstvo Beograd, freska Beograd, freske Beograd, restauracija Beograd, konzervacija Beograd, restauracija fresaka Beograd, ikona Beograd, ikone Beograd, slikanje ikona Beograd, religiozne slike Beograd, slike za religioznom tematikom Beograd, slike svetaca Beograd, slike svetitelja Beograd, ikone svetaca Beograd, ikone svetitelja Beograd, religiozno slikarstvo Beograd, pravoslavno slikarstvo Beograd, pravoslavne ikone Beograd, freskoslikarstvo Beograd, pravoslavna umetnost Beograd, umetnik Srbija, umetnica Srbija, umetnici Srbija, slikar Srbija, slikarka Srbija, slikari Srbija, slikarstvo Srbija, likovna umetnost Srbija, primenjena umetnost Srbija, slike Srbija, mozaik Srbija, mozaici Srbija, izrada mozaika Srbija, umetnički dizajn Srbija, zidno slikarstvo Srbija, freska Srbija, freske Srbija, restauracija Srbija, konzervacija Srbija, restauracija fresaka Srbija, ikona Srbija, ikone Srbija, slikanje ikona Srbija, religiozne slike Srbija, slike za religioznom tematikom Srbija, slike svetaca Srbija, slike svetitelja Srbija, ikone svetaca Srbija, ikone svetitelja Srbija, religiozno slikarstvo Srbija, pravoslavno slikarstvo Srbija, pravoslavne ikone Srbija, freskoslikarstvo Srbija, pravoslavna umetnost Srbija, moderna umetnost Beograd,  moderna umetnost i Srbija, ulje na platnu Beograd, ulje na platnu Srbija, akrilik na platnu Beograd, akrilik na platnu Srbija, moderno slikarstvo Beograd, moderno slikarstvo Srbija, savremena umetnost Beograd, savremena umetnost Srbija, ekspresivno slikarstvo Beograd, ekspresivno slikarstvo Srbija.