UNIVERZITET UNION

UNIVERZITET UNION

Lokacija: Savski venac
Kategorija Privatni univerziteti

Univerzitet Union osnovan je 2005. godine. Osnivala su ga tri fakulteta, i to: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment. Kasnije su pristupili kao suosnivači Univerziteta: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union (ranije: Fakultet za poslovno pravo), Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering.

Sedište Univerziteta je u Beogradu, u ul. Kosančićev venac br 2/5 u centralnom delu Beograda.

Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima. Cilj obavljanja delatnosti Univerziteta je omogućavanje zakonitog i uspešnog funkcionisanja fakulteta u njegovom sastavu na tradicijama i vrednostima Republike Srbije i Evrope, a naročito obrazovanje podmladka u skladu sa izraženom namerom Srbije da se priključi Evropskoj uniji i prihvati kompleks evropskih vrednosti – acquis communautaire, vladavinu prava i posreduje savremene rezultate nauke. Univerzitet sarađuje i sa vanevropskim univerzitetima i otvoren je za svaku saradnju u oblasti obrazovanja i nauke na principima ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i objektivnosti.

U reformi obrazovanja i procesu stabilizacije i pridruživanja EU Univerzitet nastoji da ostvari što viši kvalitet obrazovanja studenata kao subjekata obrazovnog procesa. U tom cilju Univerzitet nastoji da formuliše moderne studijske programe, da obezbedi kvalitetan nastavnički kadar i da uz visoko poštovanje studenata kao ravnopravnih saradnika u istom poslu, postavi visoke zahteve kvalitetnog obrazovanja. Univerzitet je kvalitetan onoliko koliko su koliko su njegovi svršeni studenti dobri stručnjaci i pošteni građani. Ovo je privatan univerzitet, ne finansira se iz budžeta i ne može da opstane ako ne radi dobro. Vreme mahanja diplomama je prošlo. Želimo stručnjaka kome neće biti teško da svakoga dana odbrani svoje zvanje.